Техническа Библиотека - Сандъците

Техническа Библиотека - САНДЪЦИТЕ

Търсене използвайки:

Търсене само на този тип запис


Разширено търсене (само за Документи)

Преглед на документите (67 общо)

Всички събрани до сега схеми на осцилоскоп Schlumberger 5212

Doc Oscilloscopes Schlumberger 5013 5023.pdf
Описание и сервизни схеми за осцилоскоп
Schlumberger Oscilloscope 5013 / 5023
Ръководство за работа и поддръжка

Ниво-1.pdf
НИВО-1 е предназначена най-вече за програмисти на Асемблер, Си и Паскал, които използват явно сервизните функции на BIOS и ДОС-16

Маркери: ,

Команден организатор, Ръководство на потребителя.pdf
КОМАНДНИЯТ ОРГАНИЗАТОР (КОМОРГ) е програмен продукт за манипулиране с най-различни файлове, поддържани от операционната система ДОС 16

d32f84d45db4.jpg
СКАЛА на радиоприемник АРЗ 54 с изображение "Богдан Хмелницки"

книгата описва основните принципи на работа на радиоприемника, както и работата на отделните му компоненти

S-33 схеми вкл.индикатори М.Димитрова 1991.jpg
33 схеми за включване на светлинни и звукови индикатори

Pravetz 8M 3D.pdf
Правец 8M - Схема, PCB e-cad файлове, 3D изглед
Файловете са проектирани на Altium

Pravetz 8C 3D.pdf
Схема, PCB e-cad файлове, 3D изглед
Файловете са проектирани на Altium

S-Повреди и ремонт I част А.Борисов 1984.jpg
В книгата са описани най-разпространените у нас телевизионни приемници за черно-бяло и цветно изображение. Значителни място е отделено…